دانشنامه سردفتران ایران
همکاران تحریریه - آقایان شعبانی - خادمی - 0081 - عنایت تبار- موسوی گرمستانی - الهه صمدی بی نیاز
صفحات وبلاگ
» احیاء کمیته تقسیم اسناد :: ۱۳٩۱/٩/۱۱
» همایش 6 دی :: ۱۳٩۱/٧/٢٥
» نامه سردفتران گروه مطالعات به مجلس درخصوص آئین نامه ماده 29 قانون تخلفات رانندگی :: ۱۳٩۱/٦/٢٩
» کدام تکه این پازل اشتباه چیده شده؟ :: ۱۳٩۱/٥/۱٩
» دعوت به همت همگانی :: ۱۳٩۱/٥/٩
» نقدی بر نظارت عملکرد درآمد بنگاههای معاملاتی و نقش ایشان در روند افزایش قیمت :: ۱۳٩۱/٤/٢٠
» تقسیم اسناد :: ۱۳٩۱/٤/۱٠
» دفتریار و ضرورت وجود آن (قسمت اول) :: ۱۳٩۱/٤/٥
» بیانیه پایانی دومین نشست سراسری وب نویسان حوزه دفاتر اسناد رسمی :: ۱۳٩۱/۳/٧
» بیمه ایرانیان - بیمه سردفتران ودفتریاران (قسمت اول) :: ۱۳٩۱/٢/٤
» دردسرهای کارتخوان دفاتر و مصائب سردفتران :: ۱۳٩۱/٢/۳
» دفاتر پیشخوان خدمات قضائی :: ۱۳٩۱/۱/٢٢
» جلسه وبلاگ نویسان مازندران :: ۱۳٩۱/۱/٢۱
» 20- زائد گرفتن نام وکیل در سند وکالت تعویض پلاک :: ۱۳٩۱/۱/٦
» 19- عدم استخراج شماره دفتر اتومبیل از دفتر جاری :: ۱۳٩۱/۱/٦
» 18-یک یا چند صفحه از دفتر جاری موقع شماره گذاری ، شماره نشده است :: ۱۳٩۱/۱/٦
» عید ایرانیان بر همکاران ایرانی ام مبارک :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٩
» 17- موقع نوشتن سندی یک یا چند صفحه دفتر نوشته نشده است در این صورت چه باید کرد؟ :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۸
» 16- آیا با ملاحظه فتوکپی برابر اصل شده می توان فتوکپی دیگر را برابر اصل نمود ؟ :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۸
» شروعی دوباره :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۸
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۸
همکاران تحریریه_ شعبانی - خادمی - 0081- رستمیان - صمدی بی نیاز - موسوی گرمستانی
جمع شده ایم همکارانی برای همراهی با همکاران باشد که تمامی همکاران این همکارا را یار باشند.
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :