دانشنامه سردفتران ایران
همکاران تحریریه - آقایان شعبانی - خادمی - 0081 - عنایت تبار- موسوی گرمستانی - الهه صمدی بی نیاز
صفحات وبلاگ
نویسنده: همکاران تحریریه_ شعبانی - خادمی - 0081- رستمیان - صمدی بی نیاز - موسوی گرمستانی - ۱۳٩۱/٥/۱٩

بقلم یک همکار

این مطلب بررسی  هزینه های
قانونی یک دفتر اسناد رسمی است به عنوان نمونه با تحریر متوسط 32000000 ریال در
ماه است  که با ملاحظه قوانین سازمان ها و ادارات 
وارگانهای مختلف  وکسر خروجی و هزینه های دفتر خانه محاسبه شده ، درآمد
سردفتر با توجه به مسئولیت وی قابل ملاحظه است :

متوسط تحریر دفتر خانه 32000000 ریال درماه می باشد

هزینه و خروجی دفترخانه درماه:

1-   ده درصد کانون                      3200000 ریال(320هزارتومان)

2-   15 درصد دفتر یار                   4800000 ریال(480هزارتومان)

3-   دو کارمند15 درصد پاداش        4800000 ریال (480هزارتومان)                 

4- هر کارمند الف –بیمه               900000 ریال    (90 هزارتومان )

 ب  – طبق قانون کار
در سال 91 13 مبلغ   3900000 ریال ( 390 هزارتومان)

مجموع دوکارمند       9600000 ریال  (960هزارتومان  )

5 -آب و برق و گازو تلفن 1000000 ریال (100هزارتومان)

6-هزینه های جاری  ( قند و
چای و خرید وسایل مورد نیازدفتر ، خرابی دستگاهها مانند کامپیوتر و پرینتر دستگاه
کپی و سایر هزنیه ها 000 ) بطور متوسط   300000 ریال(30هزارتومان)

7-اجاره بها بطور متوسط                        7000000 ریال (700هزارتومان )

------------------------------------------------------------- ---------------------------------

جمع کل خروجی ها  برابر است با          30700000  ریال (3میلیون و 70 هزارتومان)

 1300000 ریال  = جمع کل هزینه و خروجی    -   کل تحریر

باقیمانده فوق  یعنی مبلغ 1300000 ریال (130 هزارتومان ) در آمد قانونی سردفتر است

 که به موارد مذکور مطالب حاشیه ای دیگری نیز
اضافه می گردد مانند اینکه :

1-    سازمان ثبت، تبلیغات
را برای دفتر اسناد رسمی ممنوع می کند و نصب تابلو در ارتفاع را تبلیغات نمی داند
اما شهرداری بدون در نظر گرفتن سایر محدودیت های دفتر خانه، نصب تابلو در ارتفاع
را تبلیغات محسوب نموده و طبق شنیده ها از همکاران محترم تا مبلغ 7000000ریال در
سال بابت نصب تابلو از سردفتر مطالبه شده است

   2 - از
نظر سازمان ثبت لازم نیست مکان دفتر اسناد رسمی تجاری باشد اما گاه شهرداری سردفتر
را موظف می کند که مکان دفتر خانه تجاری باشد که این مطلب روی اجاره بها و قبوض
برق و گاز تاثیر قابل توجهی می گذارد.

متاسفانه  وضعیت فعلی دفاتر اسناد رسمی به گونه ای است که
هر سازمان و اداره ای بصورت جداگانه و گاه بدون در نظر گرفتن سایر شرایط ، قبایی
برای دفاتر اسناد رسمی می دوزند.

 ( هر چند برخی دفاتر، تحریری پایین تر از مبلغ فوق
الذکر را دارا می باشند  )

 با این توضیح که اگر تحریر دفترخانه بالا برود
برخی هزینه های خروجی بصورت درصدی بالا می رود ( 15 درصد دفتر یار – 15 درصد پاداش
کارکنان – 10 درصد کانون ) علاوه بر این زمانی که تحریر دفتر خانه بالا می رود به
همان نسبت کار دفتر بیشتر شده ناگزیر سردفتر می بایست کارمندان بیشتری جذب نماید
لذا حقوق و بیمه کارمندان اضافه شده نیز، به خروجی دفتر اضافه خواهد شد ، پس با
توجه به قوانین مذکور سردفتر قانونمند با تحریر فوق حدودا در آمدی به مبلغ 1300000
ریال (130 هزارتومان)خواهد داشت یا اینکه باید مدام با قانون و مجریان قانون غائب با شک بازی کند
واز گوشه کنار حقوق قانونی کارمندان دفتر کسر نماید  که در این صورت اگر در نظر کارمند خود، دزد
نباشد لااقل اجحاف کننده است.

 با توجه به مسولیت بسیار سنگین سردفتر ( که بی
نیاز از توضیح است ) آیا حق سردفتر نیست که در جامعه شرافتمندانه زندگی نماید ؟!
مضاف بر اینکه این حداقل حق سردفتر است که به عنوان کاتب بالعدل ، فردی منصف و
قانونمند در دل کارمندان خود باشد اما وجود شرایط و قوانین ناسازگار با هم ، سردفتر
را که می بایست قانونمند ترین فرد باشد ، گاه به فردی گریزان از قانون تبدیل نموده
است، آیا قوانین پراکنده که در کنار هم گذارده می شوند این معادله نامعقول را
بوجود آورده است ؟

در این
صورت آیا زمان آن نرسیده که برای یک موضوع واحد ، سازمان ها ، ادارات و ارگانها ،
هماهنگ باهم و با بررسی دقیق تر علمی قانون وضع نمایند لذا برای به حد معقول
رساندن درآمد سردفتر بدون اینکه نیاز به تخلف و فراراز قانون باشد مواردی زیر
پیشنهاد می گردد :

 1- با ایجاد کمیته تقسیم اسناد ورودی و خروجی
دفاتر حتی الامکان در یک سطح قرار بگیرند که در این صورت و با روشن بودن ورودی
محاسبه حدودی خروجی دفاتر سهل و آسان خواهد بود 0

2- اصلاح قوانینی که
هزینه های غیر منطقی و نامعقولی را به دفتر خانه تحمیل می نماید 0

2-    حتی الامکان هماهنگی
بین ادارات و سازمانها و ارگانهای مختلف .

 واین مهم حاصل نخواهدشد مگر
با همکاری هماهنگ و پیگیر سردفتران و مسئولین متعهد، با بررسی دقیق علمی در جهت
تلاش برای  رفع مشکلات وایجاد کمیای عدالت
در جامعه 0

به نظر می رسد وقت آن
رسیده باشد که سردفتران بجای غائب باشک بازی با قوانین و مجریان قانون در مورد
حقوق خود با مسئولین و قانون گذاران بصورت روشن و شفاف گفتگو و بررسی منطقی نمایند
0

 

به امید فردایی روشن

همکاران تحریریه_ شعبانی - خادمی - 0081- رستمیان - صمدی بی نیاز - موسوی گرمستانی
جمع شده ایم همکارانی برای همراهی با همکاران باشد که تمامی همکاران این همکارا را یار باشند.
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :