دانشنامه سردفتران ایران
همکاران تحریریه - آقایان شعبانی - خادمی - 0081 - عنایت تبار- موسوی گرمستانی - الهه صمدی بی نیاز
صفحات وبلاگ
نویسنده: همکاران تحریریه_ شعبانی - خادمی - 0081- رستمیان - صمدی بی نیاز - موسوی گرمستانی - ۱۳٩٠/۱٢/٢۸

درود بر همکاران و دوستان

مراتب اعتذار بنده وهمکارانم رو بپذیرید از اینکه میزبان نیکی برایتان نبودیم در دورانی که باید می بودیم ، از اینکه وبلاگ دانشنامه سردفتران دو روز دچار اختلال بود وما نتوانستیم کاری کنیم ، بهر روی  تصمیم گرفتیم موقتا این وبلاگ را برای گفتگوی دوباره و میزبانیتان ایجاد کنیم ، امیدواریم مقبول یاران افتد .

همکاران تحریریه_ شعبانی - خادمی - 0081- رستمیان - صمدی بی نیاز - موسوی گرمستانی
جمع شده ایم همکارانی برای همراهی با همکاران باشد که تمامی همکاران این همکارا را یار باشند.
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :