دانشنامه سردفتران ایران
همکاران تحریریه - آقایان شعبانی - خادمی - 0081 - عنایت تبار- موسوی گرمستانی - الهه صمدی بی نیاز
صفحات وبلاگ
نویسنده: همکاران تحریریه_ شعبانی - خادمی - 0081- رستمیان - صمدی بی نیاز - موسوی گرمستانی - ۱۳٩۱/٩/۱۱

     بقلم سرکار خانم الهه صمدی بی نیاز سردفتر اسناد رسمی 355 مشهد

                                       بسم الله الرحمن الرحیم

با سلام

احتراما ضمن تشکر و قدردانی از تلاششهای شما مسئولین محترم در جهت  ارائه خدمات بهتر به مردم عزیز،  به نظرمی رسد با توجه به موارد ذیل الذکر احیاء کمیته تقسم اسناد لازم و ضروری به نظر می رسد:

  1-حاکمیت قانون و سردفتر به عنوان مجری قانون بر متخلفان  سود جو و منفعت طلب 2-از بین رفتن رقابتهای  ناسالم و رشوه دهی وباند بازی .

3- حاکمیت ضابطه بجای رابطه .

4-به ارمغان آوردن آرامش برای سردفتر زیرا که اگر هست برای همه هست و  اگر نیست برای همه نیست .

5- حفظ شان و جایگاه سردفتر به عنوان مجری قانون : گاه ارباب رجوع ، علی الخصوص متصدیان بنگاه برای ارائه کار و دریافت خدمات ، به دفتر خانه منت می گذارند گاه بصورت مستقیم یا غیر مستقیم تهدید میکنند که دیگر ارائه کار نمی نمایند و گاه تعامل  دو طرفه را منوط به تن دادن سردفتر به درخواست های غیر قانونی خود قرار میدهند.

6- نظم و وحدت منسجم دفاتر در ارائه خدمات به مردم شریف .

7- با از بین رفتن انگیزه تخلف ، ایجاد نظم عمومی در جامعه وایجاد بستری مناسب برای حاکمیت قانون .

8- بهره مندی فرد وجامعه از ثمرات حاکمیت عدالت و نظم و مصون بودن فرد و جامعه از عواقب رشوه دهی. 

 

به جهت غیر قابل انکار بودن فواید تقسیم اسناد ، برخی افراد ذی نفع از این آشفته بازار هنرمندانه و با سیاست موافقت خود را با اصل احیاء کمیته تقسیم اسناد ابراز نموده ولی هزار اما و اگر برای آن می تراشند ، به گونه ای که تشکیل آن را محال جلوه نموده و زیرکانه از مصادیق موفق آن چشم پوشی می نمایند .

دلایل ایشان و پاسخ آن :

1-قانون : برخی نبود قانونی در این رابطه و یا ضعف قانون را بهانه کرده اند . باید گفت ،که قانون قراردادی است بین افراد بشر برای برقراری عدالت ، و هرجا هرج  و مرج و بی عدالتی است نشان از ضعف قانون یا عدم اجرای صحیح قانون است که عقلای بشر با کشف علت مانع از تداوم آن خواهند شد . اکنون اگر قانون ضعف دارد می بایست افراد عالم و اندیشمند نسبت به وضع قانون یا قوانینی که وضعیت موجود را سامان داده و بهبود بخشد اقدام نماید .

2-اصل آزادی اراده ها : ایراد دیگری که این گروه به آن تمسک جسته اند اصل آزادی اراده هاست و حال آنکه همگی در مقام عمل می بینیم که بسیاری از اسناد متعلق به موسسات مالی و اعتباری و بانکهای خصوصی و شرکتها و ... بوده که مدیران این مراکز با دفاتر خاصی کار می کنند و ارباب رجوع را بر این امر موظف می نمایند و بسیاری از اسناد توسط متصدیان بنگاههای معاملاتی به محضر آورده می شود مسلما ملاک غالب ایشان برای تعامل کاری با سردفتر قانونمندی بیشتر سردفتر نخواهد بود  بلکه  سردفتری ایدال خواهد بود که با قوانین بنگاه دار بهتر همراهی کند ،گاه شرایط اقتصادی و ترس از دست دادن متصدی املاک به عنوان منبع درآمد مستمر باعث تمکین سر دفتر می شود پس می بینیم که مسیر تعداد قابل توجهی از اسناد توسط موسسات مالی و اعتباری ، قرض الحسنه ، شرکتها و موسسات خصوصی بانکهای خصوصی ومتصدیان بنگاههای معاملاتی مشخص می گردد ، گاه این قراردادها بین دفاتر با مراکز مختلف باعث شده تا ارباب رجوع در شهرهای بزرگ مسافتهای بسیار طولانی و با ترافیک سنگین را طی کند تا به محضر تعیین شده برسد لذا گاه آزادی اراده ها استحاله شده و به آزادی اراده سردفتر و مدیر موسسه یا شرکت و یا آزادی مسیر رشوه ها تغییر پیدا می کند 0 که آثار و تبعات منفی آن دامن فرد و  جامعه را خواهد گرفت آیا زمان آن نرسیده که برای حاکمیت قانون و سد نمودن بر توسن طمع اقدامی مدبرانه و موثر انجام شود؟!!

3- تظلم به سردفتر با سابقه : عنوان شده که سردفتر مانند یک کاسب سالهای زحمت کشیده تا با داشتن محاسن بیشتر مشتری بیشتری جذب نماید لذا تقسیم  تمامی اسناد لطمه به تحریر ایشان می زند و این عادلانه نیست 0 در پاسخ باید عنوان نمود که در نگاه اول ما هم قبول داریم که اگر نگاه کاسب مآبانه به شغل سردفتری داشته باشیم در حق این  سردفتر ظلم می شود اما در کنار این موضوع می بایست چند مطلب دیگر را در نظر بگیریم  :

1-   بررسی مضررات دامنه دار عدم وجود کمیته تقسیم اسناد بر فرد و جامعه

2-   در نظر گرفتن ثمرات ارزشمند و مزایای احیای کمیته تقسیم اسناد

3-   در اقلیت بودن سردفترانی که با احیاء کمیته تقسیم اسناد موافق نیستند، که عده ی کثیری از این گروه نیز توسط : الف - رابطه ب - متمطع نمودن ج - آزادی و جرات بر تخلف و بصورت ناعادلانه اسناد را به سمت دفتر خود گسیل می دهند . اما اگر منفعت فردی آن گروه متضرر از سردفتران را در یک کفه ترازو قرار دهیم و در کفه دیگر منفعت افراد و جامعه را در کفه دیگر قراردهیم با یک نگاه می توان مشاهده نمود که کفه ترازو به سمت منفعت فرد و جامعه خم شده است. مردم ، قانون ، نظم و جامعه وزنه های سنگین این ترازوست .

4-  یکنواختی : برخی عنوان نمودند که اگر بدون هیچ تلاشی از ناحیه سردفتر سند وارد محضر شود برای سردفتر یکنواخت بوده و تلاش و تحرک کاری نخواهد داشت !   در
پاسخ ایشان نیز باید گفت : این ایراد وارد نیست زیرا اگر چنین بود این ایراد به بسیاری از پست ها و مشاغل دولتی هم وارد بود از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از مقام ارشد تا رده های پایین تر ، قضات ، معلمین و 000 اما  می بینیم که هر کس به میزان تعهد اخلاقی که دارد ارائه خدمات می دهد همچنین وجود بازرسین محترم ثبت بعنوان مراقبین اوضاع موجود که البته به نظر میرسد کار ایشان متفاوت با سابق باشد زیرا که با وجود کمیته تقسیم اسناد انگیزه تخلف برای سردفتر کاملا از بین رفته و حکومت قانون بر پا باشد از طرفی مضررات برخی تلاش های دور از شان و هیجان های کاذب عده ای از سردفتران برای جذب اسناد به سمت خود، چنان دامنه دار است که تلاش های مثبت و حرکت دادن ارباب رجوع در مسیرهای پر پیچ و خم و نظامند توسط سردفتران قانونمند به نظر برخی متقاضیان سخت جلوه نموده و تلاش های این سیستم سالم و صادق را کم اثر و گاه بی اثر نموده است .

وسعت شهرهای بزرگی (مانند شهر مقدس مشهد) : در پاسخ ایشان باید گفت بقول برخی علم و تکنولوژی امروزه کره زمین را تبدیل به یک دهکده نموده است . چه رسد به یک شهر که با راهنمایی صاحبان فن می توان به صو رت منطقه ای جداگانه تشکیل کمیته برای هر شهرک یا منطقه داد یا اینکه با توجه به وسعت ،جمعیت و ترافیک هر منطقه به  تعداد مورد نیازسیستم ، جهت کمیته تقسیم اسناد در نظر گرفته شود و می تواند تمامی این کامپیوترها با هم شبکه شوند . مطلب بیان بحث تخصصی نیست زیرا که اگر اصل آن را بپذیریم راه اجرای ان را پیدا   خواهیم نمود .لذا در پاسخ کسانی که تشکیل کمیته تقسیم اسناد در شهرهای بزرگ را یک رویا جلوه می دهند به ایشان پاسخ می دهیم که پرواز هم ابتدا یک رویا بود اما انسان خواست و شد .لذا از شما مسئولین بزرگوار تقا ضا داریم ضمن بررسی دقیق تر بر روی این مطلب مهم  همکاری و
مساعدت خود را در جهت اجرای عدالت در جامعه مبذول نمایید .

                                                      و من الله توفیق

همکاران تحریریه_ شعبانی - خادمی - 0081- رستمیان - صمدی بی نیاز - موسوی گرمستانی
جمع شده ایم همکارانی برای همراهی با همکاران باشد که تمامی همکاران این همکارا را یار باشند.
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :