دانشنامه سردفتران ایران
همکاران تحریریه - آقایان شعبانی - خادمی - 0081 - عنایت تبار- موسوی گرمستانی - الهه صمدی بی نیاز
صفحات وبلاگ
نویسنده: همکاران تحریریه_ شعبانی - خادمی - 0081- رستمیان - صمدی بی نیاز - موسوی گرمستانی - ۱۳٩٠/۱٢/٢۸

ضمن سپاس از استاد طباطبائی در خصوص تذکر بجای ایشان ، منظور همان است که جنابشان فرمودند،((در موقع ثبت سند جناب ثبات در ورق زدن صفحه بعد بعلت چسبندگی یا هرعلت دیگر به چندصفحه بعد رفته وثبت را ادامه داده است))

در اینخصوص اگر سند بامضای اصحاب سند رسیده باشد یا بامضای اصحاب سند نرسیده باشد چه تاثیری درخصوص مورد پرسش دارد؟

همکاران تحریریه_ شعبانی - خادمی - 0081- رستمیان - صمدی بی نیاز - موسوی گرمستانی
جمع شده ایم همکارانی برای همراهی با همکاران باشد که تمامی همکاران این همکارا را یار باشند.
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :