18-یک یا چند صفحه از دفتر جاری موقع شماره گذاری ، شماره نشده است

اگر صفحه از سوی نماینده دادستان امضا’ شده یا نشده باشد چه باید کرد ؟

/ 2 نظر / 21 بازدید
میرزا بنویس

با درود و ادب بنظر میرسد با توجه به اینکه تعداد شماره صفحات در صفحه اول و آخر دفتر توسط نماینده دادستانی قید و امضا شده این صفحات قابل اعتبار دادن نیستند و باید با خطوط قرمز متقاطع بسته و از حیز انتفاع خارج شوند چه دادستانی امضا کرده یا نکرده باشد .... البته در صورتیکه امضا کرده باشد و هنوز سندی در دفتر ثبت نشده باشد میتوان آن را به نماینده دادستانی ارجاع داد تا با توضیح مراتب در ابتدا و انتهای دفتر تعداد کل صفحات را اصلاح نماید که در اینصورت باید شماره صفحات بعدی تا انتها را اصلاح نمود و در غیراینصورت صفحات فاقد شماره را بصورت تکرار شماره صفحه قبل بعنوان مکرر درج و توضیح دادستانی را بشرحی که گذشت اخذ نمود

پیشنهاد

سلام درخصوص عدم شماره یک یا چند صفحه موضوع را به ثبت اسناد گزارش تا بازرس صورت جلسه نماید