16- آیا با ملاحظه فتوکپی برابر اصل شده می توان فتوکپی دیگر را برابر اصل نمود ؟

ادامه سوالات دانشنامه سردفتران

((اگر فتوکپی برابر اصل شده از سوی دفاتر دادگاهها انجام شده  باشد یا از سوی دفاتر اسناد رسمی دیگر یا از سوی همان دفترخانه ،تاثبری درموضوع مورد پرسش دارد؟

/ 6 نظر / 59 بازدید
میرزا بنویس

سلام و درود بنظر ینده ما مجاز به تصدیق کپی با اصل هستیم و فتوکپی مصدق دادگاهها یا دفاتر اصل نیستند تا بتوان از روی آنها فتوکپی برابر با اصل نمود حتی بنظر میرسد تغییر در نوشتار ما که در مهر مربوطه نوشته شود فتوکپی برابر با اصل برگ ابرازی است و امثال آن نیز با ماده 57 مطابقت ندارد

قسطاس

سلام بنده خودم چنین اسنادی را برابر اصل نمی کنم چه مهر دادگاه داشته باشد و چه مهر دفاتر اسناد رسمی و باید اصل سند ارایه گردد؛دلیلش هم احتیاط است . از طرفی با توجه به عنوان کپی باید برابر اصل باشد نه برابر با کپی برابر اصل شده!!

اکبری

سلام متاسفانه در این موارد به همکاران نمیتوان اعتماد نمود. شخصی با ارائه یک برگ فتوکپی برابر اصل شده دفترخانه دیگری، تقاضا نمود فتوکپی دیگری را برایش مهر برابر اصل بزنم. پس از اینکه من به ایشان گفتم باید اصلش را ارائه دهید گفت آن دفترخانه از من اصلش را نخواست!! و چون مطابق قانون ما باید برابری فتوکپی با اصل را تصدیق کنیم بنابراین تخلف دفترخانه دیگر، رافع مسئولیت ما نیست و ما نمیتوانیم به استناد تصدیق دفترخانه دیگر، مهر تائید بر فتوکپی آن بزنیم. اما بنظر من هر دفترخانه ای لااقل به مهرهای خودش میتواند استناد و اعتماد کند چون قبلا اصل آنرا ملاحظه نموده است. والا مورد استهزاء ارباب رجوع قرار میگیرد که به مهر خودش هم اعتماد ندارد.

پیشنهاد

از اصل موضوع میتواند استنباط کردکه فتوکپی برابر با اصل است یعنی اصل روئیت شود وسپس گواهی شود

توران قربانی

با سلام : ضمن تشکر خیر چون فتوکپی با اصل برابر است نه با فتوکپی برابر اصل

توران قربانی

با شلام و خسته نباشید علت اینکه ما سران دفاتر اسناد رسمی با فتوکپی برابر اصل قبل که خودمان انجام داده بربر اصل انجام نمی دهیم نداشتن اعتماد به کار خود نیست بلکه ممکن است مالک در اصل آن به این فاصله تغییراتی انجام داده باشد.