/ 1 نظر / 25 بازدید
میرزا بنویس

سلام و عرض ادب ثبت دوفقره سند در دفتر اتومبیل و عدم اخذ شماره طبیعی بنظز نمیرسد و معمولا برای همکارانی اتفاق میفتد که بعلت عجله فروشنده یا سفارشی بودن کار و قبل از پرداخت وجوه ابتدا در دفتر اتومبیل امضا میگیرند تا روز یا روهای دگر ان را شماره کنند .... علی ایحال اگر این دوسند امضا گرفته نشده باشد بنظر بنده میشود با توضیح لازم که بعلت عدم استخراج شماره از دفتر جاری ثبت بالا زائد و در صفحه ... این دفتر تحت شماره ... به ثبت رسیده است ... سند های مذکور را از اعتبار انداخت و در محل شمره و ستون معامل و متعامل را با خط قرمز بست .. اگر همانگونه که حدس زده میشود اسناد امضا شده باشند در دفتر جاری ذیل هر شماره چنانچه خطی اضافی مانده باشد شماره تکرار شماره موجود در دفتر جاری را نوشته و مراتب را صورتجلسه و به امضای سردفتر و دفتریار و بازرس برسانند (البته بشرط انکه اسناد از دفترخانه خارج نشده باشد که تصور میکنم باشماره ای که مقرر بوده سند تسلیم شده و مجددا با همان شماره ها سند در دفتر جاری ثبت شده باشد)