دفتریار و ضرورت وجود آن (قسمت اول)

 

 این مطلب توسط یک همکار تهیه ونوشته شده است و نظر مدیر واعضای تحریریه نمی باشد.

                                     بسم الله الرحمن الرحیم

 

لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط

 

موضوع : ماهیت دفتریار و ضرورت وجود آن

 

مجموعه ای پویا و کارآمد است که همواره تحت سیطره علم و دانش ، ضعفها ، نیازها ، عوامل زائد و غیر ضروری مجموعه و مزیتها و کارآمدی هر عضو مجموعه بررسی شود تا همگام با نیازهای هر برهه از زمان پویا و کارآمدتر از گذشته سیر حرکت کمالی خود را طی نماید .

فلسفه وجود ، ماهیت ، وظایف و ضرورت بررسی و ارزیابی آثار و تبعات وجود یا عدم وجود هر عضو در یک مجموعه بستر مناسبی برای برنامه ریزی در جهت انتخاب اجزاء ضروری کارآمد که همگی هماهنگ با هدف کمالی مجموعه انجام وظیفه می نمایند را ایجاد می نماید. پژوهش و بررسی نقاط ضعف و قوت باعث وسیع شدن گستره دید و دیدن نقاط ضعف و قوت هر قسمت از مجموعه می شود . که نتیجه آن باقی ماندن اجزاء یا اعضاء مفید مرتبط با هدف و تغییر جایگاه بعضی اجزاء و خروج عضو زائد از مجموعه هدفمند است .

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز مجموعه هدفمندی است در جهت خدمت به خلق خدا و دفاتر اسناد رسمی بازوان توانمند این مجموعه است که در جهت انتقال و اثبات حقوق قانونی افراد روزانه میلیاردها تومان از اموال مردم را جا به جا می نمایند لذا به جهت اهمیت موضوع لازم و ضروری است که در جهت پویایی و تعالی مجموعه از لحاظ ماهیتی و شکلی همواره مورد بررسی و دقت قرار گرفته تا احیاناً اگر در قسمتی نیاز به انجام تغییراتی باشد اقدام لازم معمول گردد . در راستای تحقق این هدف و در جهت رفع برخی مشکلات دفاتر اسناد رسمی مناسبت دارد که در هفته پژوهش بررسی در جهت بهبود وضعیت دفاتر اسناد صورت بگیرد این مطلب نگاه اجمالی دارد به تاریخچه  پیدایش جایگاه دفتر یار ، ماهیت و وظایف دفتریار و آثار وجودی آن .

با مطالعه کتب مربوطه می توان به این حقیقت دست یافت که نیاز بشر به ثبت املاک از سالها پیش او را وادار نموده است که اسناد را ثبت نماید . بطوری که تا امروز قدیمی ترین سندی که کشف شده است نقشه اراضی شهر (دونگی ) از کشور (کلده) حدود چهار هزار سال قبل از میلاد بوده است . از سالها پیش ثبت قانونمند اسناد در ایران نیز احساس شده است .

دکتر محمد جعفر لنگرودی در کتاب حقوق ثبت در رابطه با تشکیل دفترخانه ها و علت ضرورت وجود دفتریار مطالبی را (به نقل از ابوطالب شیروانی از وکلای مؤثر مجلس دوره پنجم که از دوستان بسیار نزدیک علی اکبر دادور بوده است .)  باز گو می نماید که حائز اهمیت است .علی اکبر دادور به فکر برقراری بنیاد تازه در کار ثبت اسناد دفاتر اسناد رسمی شد اما در آن باره دچار مشکل شده بود که چه کسانی را برای سردفتری باید برگزید؟ او که آشنای به قوانین اروپایی بود می خواست همان سازمان (مؤثر) را که در کشور فرانسه دیده بود در ایران تأسیس کند . پس از مدتی مطالعه فقط چند نفر را واجد شرایط سر دفتری یافت که خیلی کمتر از حد نیاز بود تا اینکه موضوع را با رضاخان مطرح نموده و بیان می دارد که ناچارم محاضر علمای روحانی را ببندم و انجام معاملات را منحصر به چند دفتر کنم که رضا شاه با این اقدام مخالفت می نماید. و اینگونه پاسخ میدهد که با این کار روحانیون به تکاپو علیه شما می افتند و این فعلاً صلاح نیست . ثانیاً این چند نفری که یافته ای مثل محررین محاضر شرعیه ، عملاً وارد در امور معاملات نیستند فردا گرفتار انتقادات شدید آنها می شوید ثالثاً خودتان گفتید بیش از چند نفر را برای سر دفتری نیافتند در این صورت مردم را ناراضی می کنید که معاملاتشان فلج می شود این صلاح نیست . من عقیده دارم همان محررین محاضر شرعی و حتی خود آن علمای صاحب محضر را با همان لباس روحانی دعوت کنید که با این کار تسلیم سیاست اداری شما می شوند . البته مدتی هم که گذشت می توان عمامه و لباده آنها را به کلاه و کت و شلوار تغییر داد . ضمناً برای اینکه آنها تحت نظر و کنترل خودتان باشند ازاین جوانها و فکلی ها هم در هریک از این دفاتر اسناد رسمی می گمارید بعلاوه این جوانها بتدریج از رموز تنظیم اسناد آگاه شده می توان بعداً هریک از آنها را سر دفتر نمود . بدین ترتیب می بینیم که رضا خان روی یکسری مصلحت های سیاسی بدلیل اینکه می دانست روحانیون حکومت را اسلامی و شرعی نمی دانند برای در کنترل داشتن آنها ، فردی را به مانند جاسوس سیاسی در کنار روحانیون قرار داد . و این طور مقرر بود که وجود دفتر یار ها به صورت مقطعی باشد و با یادگیری رموز کار و سر دفتر شدن خود این گروه که وابسته به حکومت بودند لزوم وجود دفتر یار از بین می رفت . این مطلب مختصری بود از فلسفه پیدایش دفتر یار در عصر رضا خان .

از سال 1307 که اولین قانون مربوط به تشکیل مستقل دفترخانه های اسناد رسمی تصویب می شود  دفاتر اسناد رسمی با توجه به تشخیص نیاز سیر تحولاتی را طی نموده اند در هر دفترخانه همیشه یک سر دفتر وجود داشت اما گاه در دوره ای  نماینده اداره ثبت و دفتر یار نیز به او ملحق می شد تا اینکه در مورخه 25 / 4 / 1354 با وضع دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران ، دفتر یار دفتر خانه علاوه بر سمت معاونت سر دفتر ، نمایندگی اداره ثبت را نیز قانوناً عهده دار می گردد توجه دقت به تاریخچه سیر تحولاتی دفاتر اسناد رسمی در ایران بسیار ضروری است زیرا بدون توجه به سیر تحولات دفاتر اسناد رسمی ضرورت وجود سمت دفتر یاری آثار مثبت و منفی وجود و عدم وجود این سمت در دفترخانه در هاله ای از ابهام فرو می رود مجموعه هدفمندی که سیر کمالی را طی می نماید هریک از اجزاء آن وظیفه ای مشخص ، ضروری و هماهنگ با سایر اجزاء برای محقق شدن هدف کمالی مجموعه دارد در غیر اینصورت عدم لزوم وجود جزئی (به حکم قانون عقل و منطق ) او را از دور چرخش کار خارج  می نماید. اگر سمتی هر جایی جا باز می کند در مسیر رسیدن به هدف کمالی مجموعه وظایفی دارد و شرایط به گونه ای تنظیم می شود که او حتی الامکان به وظیفه خود عمل نماید . با این مقدمه به تبیین وظایف و اختیارات و مسئولیت دفتریار می پردازیم

قسمت اول – مقدمه و بررسی اصطلاحات

قبل از بیان وظایف دفتر یار چون به موجب قانون دفاتر اسناد رسمی 1354 دفتر یار هم سمت معاون سر دفتر را دارا بوده و هم به عنوان نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک در دفترخانه حضور دارد بنابراین ضرورت دارد بدواً اصطلاحاتی نظیر معاونت و نمایندگی تعریف و محدوده عملکرد هریک از تعاریف معلوم گردد تا آنگاه بتوان با دقت بیشتری وظایف و مسئولیت دفتر یاران را مورد کنکاش قرار داد.  فرهنگ لغت معین معاون را (یاری کننده ، کمک کننده ) تعریف می نماید

تعریف معاون : (معاون) در لغت به معنای کمک و یاری است و در اصطلاح اداری عضو مقدم پس از رئیس اداره را گویند که او را یاری می دهد و عند الاقتضاء نیابت او را دارد.

تعریف نماینده  در فرهنگ لغت معین : وکیل ، مباشر، کارگزار در فرهنگ لغت حقوقی بلاک ، ذیل کلمه egent آمده است  کسی که به جای دیگری و با اختیارات حاصل از وی انجام وظیفه نماید . جانشین قائم مقام ، فرد تعیین کننده توسط رئیس با اختیارات انجام اموری که رئیس هم بتواند آن امور را انجام دهد.

تفاوت ساختاری معنای اصطلاحات (معاون) و (نماینده) :

نقطه افتراق ، تعاریف یادشده در این است که معنای کلمه (معاون) بیشتر بر پایه خصلت درون سازمانی استوار است حال آنکه معنای کلمه (نماینده) تمایل به خصلت برون سازمانی دارد . البته این معنا زمانی تحقق پیدا می نماید که شخص نماینده در تشکیلات درون سازمانی ذی نفع نباشد نماینده فردی است که از نهاد دیگر در سازمان ، ارگان یا نهاد دیگر مأموریت انجام کار معینی را دارد و خصلت وابستگی بیرونی وی کاملاً مبرهن بوده لذا بین رئیس و نماینده رابطه عرضی وجود دارد. بر پایه همین استدلال معاون شخصی است که از درون سازمان انتخاب می گردد که پس از رئیس عهده دار وظایف وی باشد یا آنکه مطابق قانون عهده دار آن وظایف می باشد (رابطه طولی بین رئیس و معاون) قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 در این زمینه مقرر می داشت: دفتر یار کسی است که سمت معاونت دفترخانه را داراست و بر حسب پیشنهاد سردفتر و تصویب وزارت عدلیه انتخاب

 می شود. وظایف دفتریاران به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.

تا سال 1316 رسیدگی به تخلفات دفتریار به موجب ماده 36 قانون دفاتر اسناد رسمی همان مرجعی بود که به تخلفات سران دفاتر اسناد رسمی رسیدگی می نمود . در صورتی که اگر نماینده اداره ثبت که شخصی غیر از دفتریار بود (و از طرف اداره ثبت کل یا سازمان ثبت اسناد و املاک به دفترخانه معرفی می گردید) در کار خود تخلف می نمود . تخلف وی در اداره ثبت (همانند سایر کارمندان اداره ثبت) توسط محکمه رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان اداره کل ثبت یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسیدگی می شد. پس تفاوت مرجع رسیدگی به تخلفات دفتریار (عامل درون نهادی )و نماینده (عامل برون نهادی ) خود گویای تفاوت و جدایی شخصیت آنان نیز می باشد.

از سال 1354 به بعد به موجب وحدت وظایف نماینده سازمان ثبت و دفتریار و تحمیل وظایف نمایندگی سازمان ثبت به دفتریار (به موجب قانون) باعث گردید بنا به تعریف یاد شده شخصی با دو ماهیت درون نهادی و برون نهادی تلقی گردد. این وحدت وظایف از یکسو و همچنین مقرر شدن وحدت بالقوه شرایط سردفتری برای کفیل دفترخانه مندرج در تبصره 7 قانون دفاتر اسناد رسمی 1354از یک سو و تصور از بین رفتن و فسخ نظامنامه قانون دفتر اسناد رسمی مصوب  1316 به موجب وضع آیین نامه دفاتر اسناد رسمی 1317 و قانون دفاتر اسناد رسمی 1354 از سوی دیگر باعث تشکیک در شرح دقیق وظایف دفتریار گردیده است .

قانون گذار علیرغم وضع آیین نامه دفاتر اسناد رسمی به سال 1317 با اصلاح نظامنامه قانون دفاتر اسناد رسمی 1316 در سال 1317 و سنوات بعد از 1317 نظر به استمرار جریان حقوقی نظامنامه داشته است و ماده 76 دفاتر اسناد رسمی سال 1354 فقط آن قسمت از قوانین و مقررات که مغایر با مقررات این قانون باشد را نسخ نموده است . و اگر عنوان نمود که مواد 24 و 25 نظامنامه جزء قسمتهای نسخ شده است در آن صورت ماده 23 قانون دفاتر اسناد رسمی 1354 به ویژه در شرح وظایف دفتریار (وظایف دفتریار مشمول اموری است که به موجب مقررات به عهده او محول شده ) فاقد جایگاه واقعی خواهد بود . زیرا در این صورت هیچگونه مقرره قانونی در جهت شرح وظایف قانونی دفتریار وجود نخواهد داشت. اشاره شد که از سال 1354 به بعد به موجب وحدت وظایف نماینده سازمان ثبت و دفتریار و تحمیل وظایف نمایندگی سازمان ثبت به دفتریار (به موجب قانون) گردید اگر وظایف نماینده اداره ثبت کل (تا قبل از سال 1354) منحصر باشد به نگهداری دفتر ثانی ثبت و دفتر گردش تمبر و دریافت وجوه تودیعی مراجعان تا دویست سال در آن صورت با وضع قانون دفاتر اسناد رسمی 1354 و ا لغاء وجود دفتر ثانی ثبت در دفترخانه و ملغی شدن روش الحاق تمبر و نگهداری دفتر گردش تمبر دیگر نباید ضرورتی به وجود نماینده اداره ثبت کل (سازمان ثبت اسناد و املاک) احساس گردد زیرا انجام وظیفه سوم علیرغم عدم پیش بینی عمل نماینده ثبت توسط دفتریار به موجب ماده 11 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی 1317 توسط سردفتر نیز می توانست صورت پذیرد و وجود نماینده اداره ثبت محل خلل به نحوه دریافت وجوه تودیعی مراجعان وارد نمی ساخته است. امضاء از وظایف  دیگر نماینده اداره ثبت کل بوده است که همان امضاء نمودن سندی است که توسط  دفترخانه تنظیم گردیده صرفاً به واسطه وجود دو دفتر در دفترخانه (دفتر سردفتر و دفتر ثانی دفترخانه ) تجلی و مشروعیت می یابد چون نماینده اداره ثبت سند را در دفتر نماینده ثبت (نسخه ثا نی دفتر ثبت) با رعایت مواد 84 و 87 قانون ثبت اسناد و املاک وارد می نمود لذا ضرورت داشت سند تنظیمی وارد شده در دفتر ثانی را نیز امضاء نماید تا صحت مراتب ثبت و سند توسط وی تأیید گردد . در سایر موارد اینگونه به نظر می رسد که نماینده چون سندی را در دفتر خود (نسخه ثانی دفتر ثبت) وارد نمی نمود لذا ضرورتی به امضاء آن نداشت(مانند فسخ نامه ها و اقاله اسناد راجع به اموال منقول که در امضاء آن دخالتی نداشته است ) بنابراین با از بین رفتن دفتر نماینده ثبت (نسخه ثانی دفتر ثبت) و از بین رفتن ضرورت وجودی شخص مستقلی به نام نماینده ثبت در دفترخانه به موجب ماده 3 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 و با توجه به از بین رفتن وظایف نماینده اداره ثبت در دفترخانه تا قبل از سال 1354 علیرغم تحمیل وظایف نمایندگی سازمان ثبت به دفتریار (به موجب ماده 3 قانون دفاتر اسناد رسمی 1354) به نظر می رسد وظیفه ای از نمایندگی اداره ثبت باقی نمانده است که به دفتریار تحمیل شود زیرا بعد از فسخ وجود دو دفتر در دفترخانه و القاء رویه الصاق و ابطال تمبر علی القاعده دیگر نباید وظیفه ای متوجه نماینده اداره ثبت کل در دفترخانه باشد تا بخواهیم آنرا به دفتریار منتقل نماییم مگر اینکه وظایف دیگری (غیراز وظایف چهارگانه فوق) برای نمایندگی اداره ثبت کل در دفترخانه قابل تصور باشد.

حال که مروری گذرا به فلسفه پیدایش دفتریار و سیر تحولات دفترخانه در این زمینه پرداختیم نگاه اجمالی خواهیم داشت به وضعیت کنونی دفترخانه.

در این دوره دفتریار را از جهتی نماینده اداره ثبت در دفترخانه معرفی می نمایند یعنی یک شخصیت برون نهادی  لیکن با توجه به سه ویژگی ذیل :

1- معرفی دفتریار توسط سردفتر

2- جواز معرفی خویشان درجه اول سردفتر به عنوان دفتریار

3- ذی نفع بودن دفتریار بر تحریر دفترخانه (مهمترین ویژگی)

کاملاً واضح و مبرهن است که فی الواقع ماهیت دفتریار در عالم واقعیت و خارج درون نهادی می باشد . در واقع دفتریار شریک سر دفتر است شریکی که فقط در سود دفترخانه با سر دفتر شراکت دارد و به مسائل مالی جهت تهیه مکان و امکانات و حتی در ضررهای مالی دفترخانه سهیم نمی شود.

حال به دفتر یارگفته می شود اگر نماینده اداره ثبتی هستید چرا ذی نفع در سود دفترخانه هستید ؟!! (زیرا طبق قانون عقل و منطق نماینده شخصت برون نهادی است و زمانی می تواند به درستی ایفای وظیفه نماید که ذی نفع از درون نهاد نباشد) از طرفی به او گفته می شود اگر شریک سر دفتر هستید بیایید هزینه های گزاف و خروجی های دفتر را محاسبه کنید سپس هریک سهم خود را دریافت نمایید ، در اینجا می گوید خروجی های دفتر مربوط به من نمی شود زیرا من نماینده ثبت هستم . گاه تحریر دفترخانه پایین تر از هزینه ها و خروجی دفترخانه است و سر دفتر با وجود ناگزیر بودن از پذیرفتن مسئولیت سنگین تنظیم اسناد برای تأمین هزینه های مالی دفترخانه ناچار است با حمایت و پشتوانه مالی از خارج ،  دفترخانه را سرپا نگهدارد حال آنکه دفتریار هرگز در ضررهای مالی دفترخانه سهیم نمی شود چون در این مواقع ادعا دارد که، فقط نماینده ثبت است .

این دوگانگی در ماهیت ، عمل و عنوان باعث تضییع حق سر دفتر و مشکلات زیادی شده است . مسأله مهم دیگر ناتوانی سر دفتر در عزل دفتر یار است با استفاده از شعار(دفتر یار نماینده اداره ثبت است) اگرچه دفتر یار توسط سر دفتر معرفی می شود اما با توجه به فرصت کمی که سر دفتر برای معرفی دفتر یار دارد و از طرفی انسانها غالباً در موقعیتها و شرایط متفاوت رفتارهای متفاوتی بروز می دهند . زمانی که کارمند دفترخانه بوده و نگران موقعیت کاری خود هستند تابعیت بهتری از سر دفتر دارند و سعی می نمایند که کمترین  اصطحکاک اخلاقی را در محیط کاری با دیگران داشته باشند . انسانها از لحاظ کسب کمالات اخلاقی متفاوت هستند برخی وقتی جای پای خود را محکم دیدند و به سرمنزل مقصود (که دریافت ابلاغ دفتر یاری است) رسیدند دیگر رفتاری متفاوت با گذشته خواهند داشت و عقیده راسخ پیدا خواهند کرد که پس از ابلاغ دفتر یاری ،  سر دفتر مجبور است مرا تحمل نماید .(زیرا دفتر یار نماینده ثبت است) از طرفی در یک مجموعه زمانی چرخش کار پرثمر خواهد بود که بین اجزاء اصطحکاک وجود نداشته باشد و یا حداقل ممکن باشد زیرا مجموعه ای ثمره مطبوع دارد که محیطی شاد و آرام بر آن حاکم باشد و محیطی شاد است که اجزاء آن با هم همگون و هماهنگ بوده و خستگی آن صرفاً خستگی کار باشد نه اینکه فرسایش اعصاب هم به خستگی کار اضافه گردد. سر دفتر در مورد کار خود برای تنظیم سند نیاز به دقت و تمرکز و آرامش روحی زیاد دارد در چنین شرایطی اگر به هردلیل اختلافات روحی با دفتر یار سبب اصطحکاک اخلاقی و سلب آرامش از وی شده باشد توان گریز از این مشکل را ندارد سر دفترهای زیادی هستند که چنین وضعیتی را تحمل می نمایند و به گمان اینکه صدایشان به جایی نمی رسد سکوت کرده اند ، سکوتی که فی الواقع فریاد است.

 

مطلب دیگر مسئله وجوب دفتر یار کفیل است که فرع بر وجوب دفتر یار اصیل است : ماده 17 قانون دفاتر اسناد رسمی در مورد دفتر یار کفیل اعلام می دارد : (دفتر یار کفیل دارای وظایف و حقوق دفتر یار اصیل می باشد و تعیین وی با واحد ثبت کل است ) یکی از مهمترین وظایف مشخص و واضح دفتر یار اصیل حضور کامل در تمام ساعت کاری دفترخانه است زیرا سند قبل از اینکه تقدیم ارباب رجوع شود نیاز به امضاء سر دفتر و دفتر یار دارد و امضاء نیز از لحاظ حقوقی ، عقلی و منطقی  دارای مفهوم است و امضاء ایشان به این معنا است که متن سند را خواندم و فهمیدم مطابقت آنرا با قوانین و مقررات مربوطه تأیید می نمایم .

در غیر اینصورت بیش از یک نقاشی فریب کارانه نیست . نتیجه قانونی امضاء نیز اعتبار بخشیدن به سند است  پس چگونه می توان پس از خروج نسخه ارباب رجوع از دفترخانه یا بدون آگاهی از مفاد سند تنظیمی در آخر ماه یا آخر هفته یا حتی آخر وقت سندها را به صورت یک جا و بی توجه به متن آن امضاء نمود البته توجه به متن پس از خروج سند از دفترخانه چه سودی خواهد داشت.

 وطبق قانون  می بایست هر سند  قبل از خروج از دفترخانه  توسط دفتر یار امضاء شود و با توجه به اینکه هر لحظه امکان صدور سند از هر دو دفتر خانه وجود دارد باید تصور نمود که یک فرد در آن واحد در دو مکان متمایزحضور داشته  باشد . از طرفی چون ارباب رجوع ها از اقشار مختلف مردم هستند و هریک با توجه به مشغله ای که دارند برای حضور ، امضاء و دریافت سند در دفتر خانه وقت خود را تنظیم می نمایند و نمی توان تمام ارباب رجوع ها را موظف نمود که در ساعت خاصی (مثلاً 10 تا 11 صبح) جهت امضاء سند حاضر شوند بلکه ایشان از دفترخانه متوقع هستند که در تمام لحظات ساعت اداری پاسخگوی ایشان باشند هدف مجموعه هم این است که کار ارباب رجوع به بهترین وجه در اسرع وقت بدون اشکال و قانونی انجام گیرد. لذا با توجه به نیاز ارباب رجوع به پاسخگویی در تمام مدت وقت اداری و لزوم به امضاء هر سند دفتر یار کفیل قبل از تحویل لازم می آید که دفتر یار کفیل در هر لحظه در دو مکان متمایز تصور گردد و چون عملاً چنین امری محال است و به دلیل علقه  کفیل به دفتری که دفتر یار اصیل آن می باشد دارد و.... عمده وقت خود را در آنجا صرف می نماید و غالباً جهت رفع و رجوع و به انگیزه دریافت درصد تحریر تعیین شده در دفتری که کفالت آن را به عهده دارد حاضر می شود لذا عملاً امضاء دفتر یار شکل سمبولیک پیدا نموده و متعاقباً ساعت حضور وی نیز در دفتری که کفالت آنرا به عهده دارد متفاوت می باشد برخی دفتر یاران کفیل هفته ای یک جلسه ، برخی آخر ماه جهت بستن آمار (که گاه همان دفتر تمبر هم توسط سایر کارمندان دفتر خانه پر شده است ) در دفتری که کفالت دارند حاضر می شوند و طبق شنیدنی ترین خبری که از یکی از سر دفتران محترم مطرح شده است ، دفتر یار کفیل وی هرگز پا به دفتر ایشان نمی گذارد و امضاء آمار هم توسط خود دفتر خانه انجام می شود تنها زحمتی که دفتر یار کفیل متقبل می شود این است که با سردفتر تماس گرفته که هرچه سریعتر 15% تحریر را به حسابم واریز نمایید.واگر دفترمنتظر حضور وی شود بیشتر زمان کار به صورت معلق درمی اید. اینها واقعیاتی است که عملاً در دفاتروجود دارد و حضور سمبلیک جایگاه دفتر یار کفیل را تبیین می نماید البته آثار وجودی آن این است که هزینه گزافی را بدون دلیل به سر دفتر تحمیل می نماید . دفاتر جدید که تا حضور دفتر یار اصیل می بایست مدتی دفتر یار کفیل داشته باشند. از سویی هزینه های خروجی دفترخانه بسیار بالا است . (اجاره مکان – حقوق و بیمه کارمندان و سایر هزینه های جاری دفترخانه) و طبق قانون دفتر یار کفیل قبل از کسر خروجی ها از اصل تحریر 15% خود را بر می دارند و حال آنکه گاه مشاهده می نماییم که تحریر دفترخانه به قدری پایین است که سر دفتر برای روی پا نگه داشتن دفترخانه ناگزیر باید هر ماه با حمایت مالی از خارج دفتر ادامه کار دهد  و برای حداقل نیازهای مالی خود به عنوان یک شهروند دچار مشکلات حاد است. و این در حالی است تمام رنج تنظیم سند به عهده دفتر خانه و مسئولیت سنگین تمام اسناد به روی دوش سر دفتر است . حال آنکه دفتر یار کفیل در دفتری که خود اصالتاً دفتر یار است حضور داشته بدون هزینه نمودن وقت ، مال و کار متناسب با درآمد

یک محاسبه منطقی و ریاضی:

دفتریار اصیل : 7 ساعت حضور و انجام وظیفه در دفتر = 15%  از تحریر (قبل از اقدام به کسر خروجی ها)

دفتریار کفیل : 3 ساعت حضور و انجام وظیفه در دفتر= کمتر از 7% تحریر (قبل از اقدام به کسر خروجی ها)

 عقلا یک نفر نمی تواند در آن واحد در دو دفترخانه حضور داشته باشد پس با اغماض ساعت رفت وآمد (که گاهی واقعا مدت زمان قابل توجهی است ) دفتریار کفیل قانونمند از دو دفتر در مجموع مستحق 15% از تحریر است و حال آنکه در مقام عمل وی در مجموع از 2 دفترخانه 30% از تحریر ناخالص را قبل از کسر هزینه های سنگین و خروجی های دفترخانه ، و اگر این میزان به نسبت درآمد خالص دفتر خانه مقایسه شود در مجموع حدود 60% درآمد خالص از مجموع تحریر دو دفترخانه دریافت می نماید و عدم حضور قانونی او در دفتری که کفیل است مزید بر علت می شود در واقع از وظیفه چشم پوشی شده اما از حقوق( آن هم 15% از درآمد ناخالص ) چشم پوشی نمی شود و درواقع ظلم چند جانبه به سردفتری که دارای دفتریار کفیل بوده وارد می شود ، شغل سردفتری چنان پر مشغله است که سردفتر با علم به این بی عدالتی ترجیح می دهد خود را در این درگیری بی حاصل وارد ننماید مخلص کلام اینکه با مطالعه دقیق، واضح و آشکار می شود که این عضو جایگاه قانونی و منطقی نداشته و به دلیل فقدان جایگاه منطقی و عقلی ( نامشخص بودن جایگاه وی به عنوان عضو درون نهادی و برون نهادی و...) کار ، مسئولیت ودرآمد وی نیز که فرع بر مطلب اصلی است ، تناسبی با هم ندارد. رضاخان با یک نیت ناسالم بنیانگذار این مسند (به قصد موقتی بودن ) شد اما امروز پس از اینکه سالها از مرگ رضاخان می گذرد هنوز سنگینی فشار ظالمانه چکمه های رضاخان بر سینه سران دفاتر اسناد رسمی سنگینی می کند . 

آیا زمان آن نرسیده است که بررسی دقیق و همه جانبه ای روی این مسأله مهم شود ؟!!

لذا با توجه به فلسفه پیدایش و ابداع سمت دفتر یاری به جهت مصلحت اندیشی سیاسی ومغرضانه رضا خان و نظر به اینکه وظایف دقیق دفتر یار در قانون فعلی به صورت مجمل و در هاله ای از ابهام قرار دارد از طرفی ماهیت دوگانه جایگاه دفتر یار و عنوان وی (شخصیت درون نهادی و ذی نفع بودن وی و از سویی با شعار نماینده اداره ثبت بودن حق عزل دفتر یار از سر دفتر سلب و ساقط شده است و این ناتوانی سر دفتر گاه در شرایطی مدیریت داخلی دفترخانه را با مشکلات جدی مواجه می نماید . )لذا امید است که این مطلب مقدمه ای باشد برای بررسی و تحقیق در این زمینه و توجه به مشکلاتی که سران دفاتر اسناد رسمی آنرا لمس نموده اند و در صورت تشخیص ضرورت چنین جایگاهی حداقل به سر دفتر به عنوان مدیر داخلی دفترخانه حق نسب و عزل کلیه کارکنان دفتر عنایت شود تا بدین وسیله با توان بهتری  در خدمت به خلق خدا ایفای نقش نمایند . هدف ازتنظیم این مطلب فقط بررسی منطقی و علمی در رابطه با موضوع مربوطه بوده،چه اینکه به وجود آمدن و بودن هر جایگاه اجتماعی درجامعه هدفمند و موفق پشتوانه منطقی و عقلی دارد در غیر این صورت علت موجبه بی عدالتی خواهد بود و در موضوع مورد بحث بخصوص در بحث عملی و کاربردی دفتریار کفیل باعث اجحاف غیر قابل اغماض به سر دفتر می گردد.                                                      

 درج مطلب:توسط موسوی گرمستانی                                                                         

/ 16 نظر / 326 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ذفتریار

ادامه برادران وخواهران وبستگان خودرا بعنوان ذفتریار معرفی نموده اند مشکلشان عزل انهاست؟یابعضا کسانی که باشرط وشروط وگرفتن پول افرادی رامعرفی نموده اند ؟ومبتلا به چنددرصددفاتراست؟ 8_دراخرامیدوارم باطرح مشکلات مبتلا به دفاترو نظربلندی همکاران ازجمله تفاوت فاحش نرخ دفاتر بابنگاه داران و...دفاتراز برون دچارتحول شوند نه ازدرون که مثلا حقوق دفتریاروکارمندو وغیره چنددرصدکم شود!!!!!باارزوی توفیق برای همکاران

امین

لطفا دوباره بخونش خودت خجالت میکشی

lمهدی

با سلام.واقعا یک مطلب علمی و دقیق نوشته شده است.افراد تا زمانی که هنوز به عنوان دفتریار معرفی نشده اند از سردفتر حرف شنوی دارند و در واقع به او کمک می کنند و وقتی آنها حکم دفتریاری خود را گرفتند و در واقع نماینده ثبت شده اند ، ساز جدایی خود را به صدا در می آورند و فقط به 15 درصد حقوق خود پافشاری می کنند دیگر خبری از دفتریار و معاون و یاری دهنده سردفتر نخواهد بود. بنابراین من هم اعتقاد دارم برای حسن جریان امور دفترخانه سردفتر بایستی از حق عزل دفتریار برخوردار باشد.چگونه هست که دفتریار با معرفی ورضایت سردفتر وارد دفترخانه می شود ولیکن ÷س از اخذ ابلاغ به او نمی شود گفت بالای چشمت ابرو. متشکرم

دفتریار سربلند

سلام واقعا متاسفم برای این حرفه که به جای اینکه به جایگاه سند رسمی بپردازیم که هر روز تضعیف می شود نشستیم ریشه همکارمون رو می زنیم واقعا اتحاد مشاوران املاکی را ببینید ما چی؟ سردفتر هم خودش با یک حکم به این سمت منصوب شده که دفتریار شده ! من همکاران سردفتری را می شناسم که دقدقه رشد حرفه اسناد رسمی را دارند ولی شماها...

صولت ياوري

همكارگرامي سلام مقاله شما درخصوص دفتريار كاملا بجا وصحيح است و ازنظرتاريخي ومستندات مفيد است ولي ماده 17 مورد استناد شما درمتن مقاله مربوط به آيين نامه اجرائي قانون دفاتر است نه قانون دفاتر.

صولت ياوري

همكاران گرامي بجاي توهين وتحقيريكديگر وتضعيف جايگاه اين شغل باارزش اگرهم انتقادي وجوددارد بازبان منطق واستدلال قوي پاسخ بدهيم .فعلا بامصائب ثبت آني فرقي بين سردفترودفتريارنيست وعنقريب ريشه اين شغل كاملا خشك خواهد شد.منتظرسونامي هاي 10ربشتري باشيد. طرح اصلاحي قانون دفاتر قطعا وضعيت راازاين بدترخواهد كرد .سعي كنيم يا وياورهم باشيم .

دفتریار اول همدان

قلم توانمند شما سردفتران در وضع قانون به جای قانونگذار جای قدردانی دارد که از هر حربه و مجالی به نفع درامدهای خود و برای به استثمار کشیدن دفتریار بهره میبرید حتی چکمه های رضاخان و کم هم موفق نشده اید دفتریارانی که خود با اخذ مبالغ قابل توجه و چشمانی باز انتخاب کرده اید حال به دنبال راه حلهایی برای خلاص شدن هستید و ما دفتریاران هرروز شاهد ا حقوق ا و شخصیت از دست رفته خود هستیم ...

دفتریار

واین در حالی است که هنوز بنده به عنوان دفتریار و تعاریف شغلی خود ار یکساعت مرخصی که در قانون وضع نشده که بصورت ساعتی قابل انجام باشد محرومم که گاها بسیار ضروری و غیر قابل اجتناب میباشد و به جای چند کارمند که با وجود بنده سردفتر وجودشان را لازم نمیدانند کا رمیکنم و از حکم دفتریاری ثبت دفتر جاری ااخذ امضا در دفتر رسید و انجام امور محوله سردفتر طبق قانون مثل پاک کردن میزم و دفترم و حتی دفترخانه

دفتریار

جناب اقای موسوی گرمستانی با سلام ، از متنی که نوشتید اصلا خوشم نیومد ، واقعا یکطرفه و نسنجیده این متن را نوشته اید ، از یک سردفتر انتظار رعایت عدالت و انصاف را داریم ، با این طرز تفکر ، اگر عزل دفتر یار بدست شخصی مثل شما باشد ، من به شما قول می دهم اوضاعتان از اینکه هست بدتر خواهد شد. قدر و منزلت دفتریاران را بدانید. ،

دفتریار - کرج

اقای موسوی خواهش می کنم اگر تا به حال قسمت دوم این مقاله را ننوشته اید ، دیگر زحمت انرا نکشید . سطح نوشته شما بسیار پایین است .