# وکالت

نامه سردفتران گروه مطالعات به مجلس درخصوص آئین نامه ماده 29 قانون تخلفات رانندگی

26/6/91                                                                  بسمه تعالی کمیسیون محترم تطبیق مقررات مجلس شورای اسلامی احتراماً .با توجه به تصویب آئین نامه اجرائی ماده (29) قانون رسیدگی به ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 15 بازدید